Hub Cymru Africa logo

If you sign up for this email list we will send you information about funding, events and other Wales Africa and Fair Trade activities.

We will use simple tracking information from the newsletter that will let us know which articles you click on and whether or not you read our newsletters.

You can unsubscribe from our newsletter at any time.

Hub Cymru Africa operates under the Welsh Centre for International Affairs' Privacy Policy. Click here to read it.
 

Os byddwch chi'n cofrestru ar gyfer y rhestr e-bost hon, byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am gyllid, digwyddiadau a gweithgareddau eraill Cymru Affrica a Masnach Deg.

Byddwn yn defnyddio gwybodaeth olrhain syml o'r cylchlythyr a fydd yn rhoi gwybod i ni pa erthyglau y byddwch yn eu clicio ac a ydych yn darllen ein cylchlythyr ai peidio.

Gallwch ddad-danysgrifio o'n cylchlythyr ar unrhyw adeg.

Mae Hub Cymru Africa yn gweithio o dan polisiau Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Gallwch ddarllen y polisi yma.
* indicates required

Hub Cymru Africa will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us: